De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het bevorderen en in stand houden van de ambachtelijke wijze van
vissen op onder andere ansjovis, door middel van de weervisserij in de Oosterschelde en deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voorwaarden te scheppen en omstandigheden te bevorderen
waardoor het voor weervissers uit Bergen op Zoom en omgeving mogelijk zal blijven om de weervisserij in de toekomst te continueren
op dezelfde of vergelijkbare wijze zoals deze reeds gedurende enkele eeuwen in de Oosterschelde plaatsvindt.

Onder meer door het verlenen van immateriële, en indien de noodzaak daartoe is vastgesteld eventueel ook materiële steun, aan de nog werkzame weervissers, en voorts door het verzorgen van publicaties en anderszins promoten van het fenomeen van het op ambachtelijke wijze bevissen van de weren, alsmede door het bevorderen van de verkoop van de op deze wijze gevangen ansjovis, geep, makreel etc.

 

 

Lees meer op:

www.behoudweervisserij.nl