Oosterschelde & Oesterdam

Facts

 

De Oesterdam is de langste dam van alle Deltawerken.
Hij beschermt de natuur en scheepvaart door de Oosterschelde van de Schelde-Rijnverbinding te scheiden.

De Oosterschelde is een zeearm van de Noordzee tussen de Zeeuwse schiereilanden Schouwen-Duiveland, Tholen, Zuid-Beveland en Noord-Beveland.

 

De Oosterschelde

  • Oppervlakte: 350 km2
  • Diepte: -48,80 tot -5,60 NAP

In de Oosterschelde liggen 2 hoofdvaargeulen. De ene hoofdvaargeul, de Roompot, loopt van de Bergsediepsluis in de Oesterdam richting de Noordzee. De andere hoofdvaargeul is de hoofdtransportas Gent-Duitsland.

De Oosterschelde is een Nationaal Park. Het is het grootste én het natste nationale park van Nederland.

 

Langs en op de Oosterschelde bevinden zich diverse vogelbroedplaatsen. De slikken en schorren op de zeearm zijn voor vogels belangrijke vindplaatsen voor voedsel.

 

De Oesterdam

  • is 10,5 km lang.
  • is gemaakt door zand op te spuiten. Dit was mogelijk dankzij de Oosterscheldekering, die de Oosterschelde tijdelijk afsloot voor de werkzaamheden.
  • bevat de 2 Kreekraksluizen, waar jaarlijks zo’n 80.000 schepen door passeren.
  • is aangelegd tussen 1979 en 1986.

De Oesterdam is een compartimentering-dam. Dit betekent dat hij zoet en zout water uit elkaar houdt: de dam voorkomt dat er zoet water de Oosterschelde instroomt. Zo blijft de natuur, die afhankelijk is van ofwel zout ofwel zoet water, aan beide kanten van de dam intact.

Door de Oesterdam is ook de oppervlakte van de Oosterschelde verkleind. Dit zorgt voor een groter verschil tussen eb en vloed in het gebied. Een goede werking van het getij is belangrijk voor het in stand houden van de Oosterschelde natuur.

 

Tegelijkertijd zorgt de Oesterdam ervoor dat de Schelde-Rijnverbinding juist niet meer onder invloed is van het getij. Dit is gunstig voor de scheepvaart, omdat het waterpeil dan minder varieert. Het scheepvaartverkeer tussen Antwerpen en Rotterdam kan hierdoor vlot en veilig passeren.


Plattegrond & Route

De opstapplaats is gelegen in de gemeente Tholen, en ligt op ongeveer 10 minuten rijden van Bergen op Zoom
Langs de Oesterdam is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.